Są to izolacje ciepło i zimnochronne z wykorzystaniem do tego odpowiednich materiałów. Izolowanie termiczne polega na wyeliminowaniu strat ciepła lub utrzymaniu odpowiedniej temperatury. Celem izolowania termicznego jest również ochrona przed zdarzeniami losowymi, takimi jak np. oparzenia. Wszystko to wykonane jest z odpowiednim użyciem różnorakich materiałów izolacyjnych typu wełny mineralne oraz różnego rodzaju kauczuki. W razie potrzeby możliwe jest pokrycie wierzchnie materiałami okryciowymi, takimi jak blachy, folie PE itp.

 

Nasze realizacje w tym zakresie to izolacja kanału spalin w Hucie Szkła Euroglass w Ujeździe pod Łodzią, izolacja kanału spalin oraz elektrofiltru u producenta wełny mineralnej w Isower Gliwice, izolacja zbiornika pary oraz pieca na biomasę w Gujanie Francuskiej, w Ameryce Południowej, czy izolacja pieca na biomasę w Vyncke Batize, w Belgii.

EWK Łódź - izolacja kanału spalin, Huta Szkła Euroglass w Ujeździe pod Łodzią, rok 2009.

Isower Gliwice - izolacja kanału spalin oraz elektrofiltra u producenta wełny mineralnej.

Vincke Gujana Francuska w Ameryce Południowej - izolacja zbiornika pary oraz pieca na biomasę.

Vyncke Belgia, Batize - izolacja pieca na biomasę.