Oferta

Są to izolacje ciepło i zimnochronne z wykorzystaniem do tego odpowiednich materiałów. Izolowanie termiczne polega na wyeliminowaniu strat ciepła lub utrzymaniu odpowiedniej temperatury. Celem izolowania termicznego jest również ochrona przed zdarzeniami losowymi, takimi jak np. oparzenia.

Są to izolacje ciepło i zimnochronne z wykorzystaniem do tego odpowiednich materiałów. Izolowanie przemysłowe polega na wyeliminowaniu strat ciepła lub utrzymaniu odpowiedniej temperatury. Celem izolowania przemysłowego jest również ochrona przed zdarzeniami losowymi, takimi jak np. oparzenia.

Są to izolacje ciepło i zimnochronne z wykorzystaniem do tego odpowiednich materiałów. Izolowanie techniczne polega na wyeliminowaniu strat ciepła lub utrzymaniu odpowiedniej temperatury. Celem izolowania technicznego jest również ochrona przed zdarzeniami losowymi, takimi jak np. oparzenia.